Koroneranjiografi

Koroner anjiografi, kalbin kan taşıyan damarları olan koroner arterlerin görüntülenmesi için kullanılan özel bir X-ışını ile yapılan görüntüleme yöntemidir.

İşlem sırasında, genellikle hastanın kolu veya kısmen uyuşturulmuş kasığına ince, esnek bir tüp (kateter) yerleştirir. Kateter, vücut boyunca damarlar içinde ilerletilir, kalbe ulaştığında, oraya özel bir X ışınında görülebilen bir boya verilir. Bu boyanın amaçı, X-ışınları altında görünebilen akışın sağlandığı arterleri doldurarak, arterlerin görüntülerini alabilmektir.

Kalp arterlerinin dar veya tıkalı olup olmadığı bu görüntüleme işlemi ile belirlenir.

Aşağıdaki durumlar veya hastalıklar koroner anjiografi için tipik endikasyonlardır:

  1. Koroner Arter Hastalığı (KAH): Bu, kalbi besleyen damarların daralması veya tıkanması durumunda yapılabilir. Belirtileri göğüs ağrısı veya nefes darlığı olan hastalar genellikle bu tür bir inceleme için adaydır.
  2. Kalp Krizi: Anjiografi, bir kalp krizi sonrasında kalbin nasıl etkilendiğini görmek için kullanılabilir.
  3. Atipik Göğüs Ağrısı: Eğer göğüs ağrısı var ancak sebebi açık değilse, doktor anjiografi yoluyla kalpteki damarları inceleyebilir.
  4. Stres Testi Sonuçları: Eğer bir egzersiz stres testi veya başka bir kalp testi anormal sonuçlar gösterirse, anjiografi genellikle bu sonuçları doğrulamak veya çürütmek için kullanılabilir.
  5. Kalp Cerrahisine Hazırlık: Çoğu kez, büyük bir kalp operasyonuna (bypass cerrahisi gibi) girmeden önce anjiografi yapılır. Bu, cerrahın kalbin daha detaylı bir anlayışını elde etmesine yardımcı olur.

Ancak bu işlemin belirli riskleri de vardır ve genelde daha az invaziv testlerin sonuçları kapsamlı şekilde değerlendirildikten sonra yapılır. Bu kararı her zaman bir doktor verecektir, çünkü her hasta özgün bir durumdur ve tıbbi değerlendirme gerektirir.

Bununla birlikte, koroner anjiografi çok az oranda görülse de risk içerebilir. Bunlar arasında allerjik reaksiyonlar, böbrek hasarı, enfeksiyon, kanamalar, veya hatta nadiren kalp ritmi sorunları bulunur.

KONER ARTER STENT TEKNOLOJİSİ (ANJİOPLASTİ) NEDİR?

Koroner stent, daralmış veya tıkanmış olan koroner arterleri genişletmek için kullanılan tıbbi bir cihazdır. Kardiyoloji alanında sıklıkla kullanılır ve genellikle anjiyoplasti olarak adlandırılan bir işlem sırasında yerleştirilir.

Anjiyoplasti sırasında, doktor önce kalbinize kadar ulaşmak için bir kılavuz tel kullanarak bir balon kateter yerleştirir. Kateter belirlenen bölgeye ulaştığında, balon şişirilir ve bu arterdeki daralmış bölgeyi genişletir. Ardından, bu balon indirildiğinde arterin yeniden daralmasını önlemek için stent yerleştirilir. Stent genellikle metal bir ağ yapıya sahip olup arterin açık kalmasını sağlar.

Basit bir dil ile ifade etmek gerekirse, koroner arter hastalığında, arterler sertleşir ve daralır. Bu durum, kalbe kan akışını azaltır ve kalp krizi riskini artırır. Bu sorunu çözmek için koroner stentler kullanılır. Bu stentler genişletilmiş ve damar içinde sabitlenmiştir. Ancak, bazen vücut bu yabancı nesneyi reddedebilir ve stent çevresinde yeni bir blokaj veya scar oluşumuna yol açabilir.

Bu olasılığı azaltmak için, bazı stentler ilaçla kaplanır. Bu ilaçlar stentin yerleştirildiği bölgeye yavaş yavaş salınır, inflamasyonu ve scar oluşumunu engeller, böylece damarın yeniden daralmasının önüne geçer. Buna genellikle “ilaç kaplı stent” veya “ilaç salınımlı stent” denir.