CRT (Cardiac resynchronization therapy)

Kalp pilleri, kalbin yavaş çalışmasına bağlı olarak gelişen sorunları düzeltmede kullanılan en etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Bunun yanı sıra halk arasında kalp pili diye adlandırılan ancak bizlerin daha çok “Elektroşok” özelliği olduğu için kullandığımız piller de vardır ve bunlara tıp dilinde “ICD”denir. 3 kablolu piller ise hem şok özelliği olan (ICD) hem de kalbi güçlendirmesi gibi ek bir özelliğe sahip olan çok özel teknolojiyle donatılmış pillerdir. Bunlara tıp dilinde “CRT-ICD” denir. Bu yüzden 3 kablolu pilleri biz fayda göreceğini düşündüğümüz bazı kalp yetmezlikli hastalarda kullanmaktayız. CRT-ICD’lere tıp dilinde aynı zamanda “”biventriküler ICD” de denmektedir.

Kalp yetmezliği; kişinin yaşamsal fonksiyonlarını etkileyen ve tedavi edilmediği takdirde hastanın ömrünü kısaltan bir hastalıktır. Bu yüzden CRT-ICD ya da üç kablolu kalp pilleri bazı kalp yetmezliği olan hastalara uygulandığı takdirde hastaların hem yaşam kalitelerinde hem de sağkalım sürelerinde belirgin düzelme sağlanabilmektedir. Bu piller aynı zamanda daha önceden de söylediğim gibi kişide aniden gelişen ölümcül ritim bozukluklarını algılayarak, şok uygulaması da yapabilmektedir. Böylelikle kişi önemli ölümcül bir tehlikeyi pil sayesinde atlatmış olur. Yazımızın devamında 3 odacıklı kalp pillerini farklı kılan özelliklerden bahsedeceğiz. Eğer kalp pilleri çeşitleri ve fiyatları hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz, Prof. Dr. Basri Amasyalı’nın Ankara’daki kliniğini arayabilirsiniz.

3 Kablolu (3 Odacıklı) Kalp Pilleri Nedir?

3 kablolu kalp pilleri, başlıca sol dal bloğu olan kalp yetmezlikli hastaların tedavisinde kullanılan bir pil grubudur. 3 kablolu denmesinin nedeni kalbin üç ayrı odacığını uyaran 3 adet kablosunun olmasıdır. Bunun yanı sıra ikinci en önemli özelliği; kalpteki hayati risk taşıyan ani ritim değişimlerini fark etmesi ve bu ritim bozukluklarını şok uygulaması ile düzeltmesidir. Kalp, her gün binlerce kez kasılarak vücudumuzun ihtiyacı olan kanı en büyük damarımız olan Aort damarımıza pompalar. Normal bir insanda sinüs düğümünden çıkan uyarılar, kalbin kulakçık ve karıncıklarını sağlıklı bir şekilde çalıştırarak, kalbin dakikada 60 – 100 arasında atım yapmasına sağlar. Bu elemanlardan herhangi birinde meydana gelen elektriksel uyarı sorunları ise kalbin normalden hızlı ya da yavaş çarpmasına neden olur. Eğer ritim düzensizliği tedavi edilmezse, sorun daha ciddi bir boyuta ulaşabilir ve bazı ritim bozuklukları kalp yetmezliğini iyice arttırabilir ya da kişide yeni oluşan bir kalp yetmezliğini başlatabilir.

3 Kablolu Piller – Biventriküler-ICDler Kimlere Takılır?

3 kablolu piller; kalp yetmezliği olan, kalp fonksiyonları azalmış ve kalp duvarları birbirinden bağımsız, düzensiz kasılan kişilerde kullanılabilir. Özellikle ilaç tedavisine yanıt vermeyen sol dal bloğu olan kalp yetmezliği vakaları için ideal bir tedavi yaklaşımıdır. Ancak bu karar alınmadan önce hastaların elektrokardiyografi ve ekokardiyografi sonuçları değerlendirilmelidir. 3 kablolu kalp pilleri, her yaştan hastaya takılabilir. Ancak her kalp yetmezliği olan hastaya takılmaz.

3 Kablolu Kalp Pillerinin Diğerlerinden Farkı Nedir?

3 kablolu kalp pillerinin diğer kalp pillerinden farkı; gerekli durumlarda, şok tedavisi verme özelliğine sahip olmasıdır. 3 odacıklı kalp pilleri, kalpte meydana gelen ani ritim değişikliklerini algılayabilir. Böylece ani ataklarda, kalbe kısa şoklar uygular. Şok etkisi kalbin yeniden düzenli atmasına yardımcı olur. Bu özellik; ani ölüm riski olan, ciddi kalp yetmezliği vakaları için can kurtarıcı bir özelliktir.

3 Kablolu Piller Nasıl Uygulanır?

3 kablolu kalp pillerin takılması, diğer pillerin takılma prensibi ile aynıdır. Ancak zahmetli bir işlemdir. 3.kablolu olmasından dolayı basit pil işlemlerinden daha zor bir işlemdir ve özel tecrübeye sahip hekimler tarafından yapılabilir. İşlem özel anjiografi laboratuvarlarında yapılır. Büyük bir operasyon gibi düşünmeyin. Lokal anestezi ve sedasyon altında yapılır. Genel anestezi kullanılmaz. Lokal anestezi ile, işlem yapılacak bölgenin uyuşturulması ve bir takım ilaçlarla da hastanın uyutulması ile yapılan bir işlemdir. Hastanın sol köprücük kemiğinin alt kısmından yapılan 4-5 cm’lik küçük bir kesiden işlem yapılır. Burda bulunan büyük bir toplar damarımızdan kablolar kalbe gönderilir ve Pilin jeneratörü de bu bölgedeki kas altına yerleştirildikten sonra kesi yeri kapatılır ve işlem tamamlanır. Pillerin ne kadar sürede takılacağı ise kullanılan pilin çeşidine göre ve işlemi yapan doktorun tecrübesine göre değişir. 3 kablolu pillerin takılma süresi ortalama 45 dakikadır. Yapılan uyutma işlemi iyi yapılır ve hekim de bu konuda tecrübeli ise hastaların neredeyse tamamı yapılan işlemi sonradan hiç hatırlamaz ve hiçbiri işlem sırasında ağrı ya da dayanılmaz derecede bir rahatsızlık duymaz.

Kalp pilleri takıldıktan sonra;

  • Biz kendi merkezimizde iç dikiş atmaktayız. Bu yüzden dikiş aldırmanıza gerek yoktur. Eğer cilt üstü dikiş varsa yaklaşık 8-10 gün içerisinde dikişler alınır. Ancak her iki durumda da 8-10 gün boyunca dikiş hattına su temas etmemeli.
  • Hastanın kol hareketlerine dikkat etmesi ve 1 ay süreyle operasyonun yapıldığı taraftaki koluna yüklenmemesi gerekir. İyileşene kadar, aşırı ağır taşımak ve kolun üzerine yatmak kalp pilini olumsuz etkileyebilir.
  • Hasta metal dedektörü ve elektronik aletler ile arasına en az 15 cm koymalıdır. Elektronik eşyalar, kalp pilinin ayarlarının bozulmasına neden olabilmektedir. Böyle bir durumda pilin ayarlarını kontrol ettirmek için doktorunuza müracaat emelisiniz.
  • 3 odacıklı kalp pillerinin ömrü de tıpkı diğer kalp pillerinde olduğu gibi ortalama 6 – 7 yıldır. Bu süreçte pilin durumunu ve hastanın sağlığını takip etmek için 6 ay aralarla düzenli rutin kontroller yapılır.