Koroner stent tedavisi NEDİR?

  1. Koroner Stentler: Koroner stentler, daralmış olan kalp damarlarını genişletmek için kullanılan tıbbi aletlerdir. Kalp damarı içerisine yerleştirilirler ve damarın duvarına baskı yaparak damarın açıklığını sağlarlar. Bu sayede kanın kalbin farklı bölümelerine akışı kolaylaşır ve kalbin oksijene ihtiyacını karşılayabilmesi kolaylaşır. Stentler genellikle paslanmaz çelik ya da başka bir metal alaşımlığından yapılmış küçük, genellikle örgü interlok yapıdaki tüplerdir. İlaç kaplı stentler de kullanılıyor ki bu stentler damarın stente karşı reaksiyon göstermesini ve stentin tıkanmasını engelliyor.
  2. Anjiyoplasti: Anjiyoplasti de kalp damarlarında daralma veya tıkanma olan hastalarda kan akışını iyileştiren bir işlemdir. Bu işlem genellikle lokal anestezide yapılmaktadır. Doktor, genellikle hastanın koluna veya kasığına bir kateter (ince tüp) yerleştirir ve daralmış olan kalp damarına yönlendirir. Kateterin sonundaki balon, daralma veya tıkanma olan bölgeye ulaştığında şişirilir, bu da daralmış damarı genişleterek kanın daha kolay akmasını sağlar. Balon şişirildikte sonra genellikle bir stent yerleştirilir.

Her iki tedavi yöntemi de, kalp krizi riskini azaltmayı, göğüs ağrısını hafifletmeyi ve hastanın genel yaşam kalitesini artırmayı amaçlar. Her iki yöntem de genellikle hastanede yatarak yapılan prosedürleri gerektirir. Her ne kadar genellikle güvenli olsalar da, her iki prosedürün de potansiyel komplikasyonları vardır, bu nedenle her tedavi seçeneğinin riskleri ve faydaları doktorunuzla ayrıntılı bir şekilde görüşülmelidir.

Koroner stentler, genellikle aşağıdaki durumlar ve hastalıklar için kullanılır:

  1. Koroner Arter Hastalığı (KAH): Bu hastalık, kalbi besleyen kan damarlarından bir veya daha fazlasının tahriş olup daralmasına veya tıkanmasına neden olur. Daralmış damarlar yeterli miktarda kanı ve oksijeni kalbe taşıyamaz, bu da göğüs ağrısına (angina) ve kalp krizi riskine yol açar.
  2. Angina Pectoris: Bu durum nispeten düşük oksijen seviyesine yanıt olarak göğüs ağrısı veya rahatsızlık hissi yaratır. Stentler, kan akışını artırarak bu ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.
  3. Miyokart İnfarktüsü (Kalp Krizi): Bir koroner arter tıkandığında, o arterin kan tarafından beslenen kalp dokusunun bir kısmı hasar görür veya ölür. Bu, kalp krizidir. Acil durumlarda, stentler koroner arteri tekrar açmak ve kan akışını hızla yeniden başlatmak için kullanılabilir.
  4. Stent yerleştirilmesi aynı zamanda “angiyoplasti” veya “balonla genişletme” olarak da adlandırılan minimal invaziv bir işlemdir ve hastanın hastanede kalmasını gerektiren büyük cerrahi girişimlere göre daha hızlı bir iyileşme süreci sunar.

Lütfen unutmayın ki her tür tedavi veya prosedür, doktorunuzun değerlendirmesine ve tavsiyesine dayanmalıdır. Bu bilgiler geneldir ve belirli bir hastanın durumuyla ilişkili tıbbi tavsiye yerine geçmemelidir.